Fysisk trening kan gi bedre psykisk helse under pandemien

Foto: Geronimo Giqueaux (Unsplash)Foto: Geronimo Giqueaux (Unsplash)

Mosjonister som trener mindre under korona-pandemien har et høyere nivå av angst og depresjon, viser en undersøkelse gjort av NTNU og organisasjonen Kondis.

Kondis er en organisasjon for folk med interesse for kondisjonsidretter som løping, sykling, langrenn og triatlon. Totalt deltar 1.317 personer i den pågående studien, som foreløpig ikke er publisert.

– Rundt 14 prosent svarte at de trente mindre etter nedstengningen, mens 64 prosent var uendret, og 22 prosent økte treningsmengden. Svarene fra disse gruppene ble sammenlignet med tanke på grad av angst- og depresjonssymptomer, og grad av resiliens, sier prosjektleder og faglig ansvarlig for studien, psykolog og førsteamanuensis Audun Havnen ved NTNU til forskning.no.

Dette viser de foreløpige resultatene:

  • De som sa at de trente mindre hadde høyere nivå av angst og depresjon.
  • De som vurderte seg selv som mer resiliente (motstandsdyktige), var i mindre grad plaget av angst og depresjon.
  • De foreløpige resultatene gir ikke klare konklusjoner, men det ser altså ut til å være en sammenheng.

Tidligere studier viser at styrketrening kan være effektivt mot depresjon.