HERO Selvmordsforebygging_tema

Et medmenneske kan gjøre stor forskjell.

Et medmenneske kan gjøre stor forskjell.

Tilhørighet forebygger selvmord

Krisetider gir mer risiko for selvskading og selvmordstanker, og de som strever psykisk kan bli mer engstelige og isolerte. Et medmenneske kan gjøre stor forskjell ved å lytte til bekymringer, men også ved å skape håp om endring.

Strever du med selvmordstanker, kan du lese videre her.

 

Et felles mål og opplevelse av tilhørighet til noe eller noen, kan ha en bremsende effekt på forekomsten av selvmord, også i motgangstider. Det er viktig å være påkoblet andre. Nå kan vi igjen være sammen med andre mennesker ut over dem vi bor sammen med, så lenge vi følger noen retningslinjer. Når det blir vanskelig å møte hverandre på samme sted, kan telefonsamtaler, chat eller videosamtaler legge til rette for verdifull kontakt. Samtidig er det viktig at vi alle har et ekstra blikk på, og opprettholder kontakt med mennesker som er isolerte eller strever, og at vi tør å spørre om selvmordstanker når vi ser faresignaler.

 

Filmen under handler om nettopp det å spørre. Den er en del av Helse Vests folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord.

Enkel tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom er et viktig selvmordsforebyggende tiltak. For noen har tilgang til nettjenester vært en overraskende positiv opplevelse, andre har savnet tilstedeværelsen i det å sitte i samme rom. Samfunnet åpnes mer og mer, også helsetjenestene, og i fremtiden vil tilgangen til helsetjenester være mer fleksibel nettopp fordi flere i helseapparatet har tatt i bruk nettjenester.

 

I artikkelen «Selvmordsforebygging under en pandemi» informerer vi om selvmordsforebygging og gir tips til hvordan du kan snakke med mennesker som strever med selvmordsproblematikk. Det veiledende materiellet for forebygging av selvmord og selvskading er skreddersydd for deg som jobber med denne problematikken. Vi har i tillegg noen råd til deg som jobber i NAV.