HERO Selvmordsforebygging_tema

Et medmenneske kan gjøre stor forskjell.

Et medmenneske kan gjøre stor forskjell.

Tilhørighet forebygger selvmord

Krisetider gir mer risiko for selvskading og selvmordstanker, og de som strever psykisk kan bli mer engstelige og isolerte. Et medmenneske kan gjøre stor forskjell ved å lytte til bekymringer, men også ved å skape håp om endring.

Strever du selv? Trykk her og les dette brevet. Under følger informasjon til hjelpeapparatet.

 

Et felles mål og opplevelse av tilhørighet til noe eller noen, kan ha en bremsende effekt på forekomsten av selvmord, også i motgangstider. Enkel tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom er et viktig selvmordsforebyggende tiltak. Samtidig er det viktig at vi alle har et ekstra blikk på, og opprettholder kontakt med mennesker som er isolerte eller strever, og at vi tør å spørre om selvmordstanker når vi ser faresignaler hos medmennesker.

 

Filmen under handler om nettopp det å spørre. Den er en del av Helse Vests folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord.

I artikkelen om selvmordsforebygging under en pandemi informerer vi om selvmordsforebygging og gir tips til hvordan du kan snakke med mennesker som strever med selvmordsproblematikk. Det veiledende materiellet for forebygging av selvmord og selvskading er skreddersydd for deg som jobber med denne problematikken. Vi har i tillegg noen råd til deg som jobber i NAV.