HERO stressmestring

Spørsmålet er ikke om du blir berørt, men hvordan.

Spørsmålet er ikke om du blir berørt, men hvordan.

Å mestre stress kan øves opp

Stress er uunngåelig, og under visse betingelser er stress gunstig og hjelper oss å skjerpe sansene og bedre prestasjonen. I tilfellene man opplever at stressnivået blir for høyt, kan det være en fordel å innarbeide metoder for å mestre situasjonen og redusere stressbelastningen.

For å kunne redusere stressbelastningen må man vite når man nærmer seg tålegrensen for belastning. Dette forutsetter at man kjenner seg selv og sin kapasitet.

 

Stressreaksjoner man skal være på vakt overfor hos seg selv og andre, er at sanseoppfattelsen blir innsnevret – den får et alt-eller-ingenting-preg. Det betyr at man mister oversikten og kan komme til å trekke konklusjoner på sviktende grunnlag.

 

I stressede situasjoner er det mange som ikke greier å tenke fremover. Tankevirksomheten har en tendens til å stivne og bli korttidspreget. Dette er en av grunnene til at visse prosedyrer bør øves så mye at de blir automatiske og kan gjennomføres selv under svært hektiske forhold.

 

I artiklene under kan du lese mer om stressmestring, både som psykososial hjelper og leder. Vi har også en nyttig stressmestringsapp, SMART, som du kan lese mer om og laste ned.