Hopp til hovedinnholdet

Veiledende materiell om forebygging av selvmord

_S6A4325_2

Det er et stort potensial for å redusere selvskading og selvmord ved hjelp av kommunalt tjenesteapparat. Helsedirektoratets veiledende materiell om forebygging av selvmord og selvskading kan være nyttig for kommuner.

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Det er skreddersydd for dem som jobber i kommunale tjenester. Mange selvmord skjer i overgangene mellom de ulike tjenestene, og materiellet vil også være viktig for dem som jobber i spesialisthelsetjenesten.

Forebygging i hele befolkningen

Årsaksforholdene bak selvskading og selvmordsatferd er sammensatte. Vi kan per i dag ikke predikere hvem som kommer til å ta livet sitt og hvem som ikke gjør dette. Materiellet vektlegger følgelig at forebygging bør rettes mot hele befolkningen, mot risikogrupper og mot enkeltpersoner der utvalgte risikofaktorer er til stede (kapittel 2).

De første tre kapitlene egner seg godt for ledere og andre. I kapittel 4 og 5 er det to veiledere for dere som jobber direkte med samtaler med mennesker med selvmordsatferd.

Materiellet egner seg for mobiltelefon, og kan brukes av dem som jobber ambulant. For den som ønsker noe håndfast å holde i, kan materiellet skrives ut i PDF-format.

Kunnskapsgrunnlag i utvikling

Materiellet har et gjennomarbeidet kunnskapsgrunnlag og dette er beskrevet i kapittel 7. Flere ulike kompetansemiljøer har vært involvert i utviklingen. Samtidig er ikke innholdet risset i stein. De nasjonale retningslinjene som blant annet vektlegger risiko- og beskyttelsesfaktorer vil bli revidert, og innholdet i materiellet vil følgelig endre seg i takt med ny forskning.

Kapittel 6 gir en beskrivelse av fenomenene selvmord og selvskading, smitte («cluster») og behandling. Dersom kapittelet ble skrevet i dag, ville sannsynligvis andre metoder enn dialektisk atferdsterapi (DBT) og mentaliseringsbasert terapi (MBT) vært nevnt. Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) er mer utbredt på landsbasis i dag. Basal eksponeringsterapi (BET) er også en sentral tilnærming i deler av landet. I andre land står Attempted Suicide Short Intervention Programme (ASSIP) og Skills for Safer Living (SfSL) sterkt.

Samtaler med mennesker som har det smertefullt

Gode samtaler med mennesker som har det så smertefullt at døden anses som en mulig utvei er svært krevende, og et veiledende materiell er ikke tilstrekkelig for å bli en god samtalepartner.

Å jobbe med selvmordsproblematikk krever både regelmessig faglig påfyll gjennom kurs/utdanning, mester–svenn-veiledning, øvelser gjennom rollespill eller simulering, og støtte i kollegagruppen med vekt på egenivaretakelse. Husk også at de pårørende ofte er en viktig ressurs i kriseperioder.