Hopp til hovedinnholdet

Kriseledelse i en ny tid

09.–11. mai 2023

09:00 - 15:30

Utøya, Tyrifjorden

I dag må kriseledere fatte raske beslutninger – ofte under høyt press og med stor usikkerhet. Sosiale medier har økt kravene betraktelig. Dette krever tillit, mot og gode samarbeidsevner. Dette kurset vil gi deg trening i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer. På dette kurset vil du trenes i å bli en mer effektiv og kompetent kriseleder. OBS! Kun 14 plasser!