Hopp til hovedinnholdet
Hero ledelse og organisering

Vi må lede med kunnskap og erfaring.

Vi må lede med kunnskap og erfaring.

God ledelse og organisering kan redde liv

Ledelse under en krise handler om å ta beslutninger under tidspress, ofte på usikkert grunnlag og med konsekvenser for liv og helse. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Det krever tillit, mot og samarbeidsevne når beslutninger skal tas under usikre omstendigheter. Teknologiske løsninger kan åpenbart bidra i de fleste kriser, men menneskelige faktorer vil alltid være avgjørende. Personlige relasjoner, trening, trygghet i rollen og direkte kommunikasjon har stor betydning for hvordan krisen løses og kan bidra til å redde liv.

 

God kriseledelse kan også ha avgjørende betydning for negative psykologiske senvirkninger for de rammede.

 

Å lede gjennom en krise er forbundet med høyt stressnivå både for ansatte og ledere. Derfor er det sentralt at ledere legger til rette for god psykososial støtte. Før krisen setter inn for fullt, bør lederne samle medarbeidere, gå gjennom planer for hvordan de driftsmessig skal håndtere krisen og hvilke psykososiale tiltak som blir satt i verk.

 

Her finner du praktiske råd til ulike deler av kriseledelse, om kontinuerlig forbedring og læring i etterkant.