Hopp til hovedinnholdet
HERO aktiv oppfølging

Vi trenger andre, også når vi ikke ønsker hjelp.

Vi trenger andre, også når vi ikke ønsker hjelp.

Oppfølging i tiden etter en krise

Aktiv oppfølging etter en krise betyr at de rammede skal tilbys hjelp over tid. Hjelp må tilpasses krisen og den enkeltes behov. Reaksjoner kan være ulike både i styrke og omfang, og kan oppstå på forskjellige tidspunkt.

I den psykososiale oppfølgingen er det viktig med langsiktighet og kontinuitet. Hjelpetiltakene bør bygge på det den enkelte opplever som viktig, og den rammedes familie og venner kan gjerne inkluderes.

 

Man må forsøke å fange opp personer som får kompliserte og langvarige krisereaksjoner. Disse kan trenge spesiell oppfølging og profesjonell behandling.

 

Her gir vi konkrete råd om psykososial oppfølging over tid, som bør strekke seg over ett år etter hendelsen har skjedd.