Hopp til hovedinnholdet

Hjelp til god traumebehandling

Traumebehandling.no

For å gi best mulig behandling av voksne med traumer, trenger hjelpere lett tilgang til oppdatert traumeforståelse. RVTS Øst har utviklet nettressursen traumebehandling.no, som gjør denne kompetansen tilgjengelig digitalt.  

Å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser kan føre til psykologiske skader. Traumatisering kan føre til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. Ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester etterspør kunnskap om traumer i arbeid med voksne. På traumebehandling.no får du kunnskap om hvordan man oppdager og behandler traumer.

Faglig oppdatert 

– Vi vet at det kan være vanskelig å holde seg faglig oppdatert i en hektisk hverdag og ser at traumekunnskap om voksne er etterspurt. Derfor ville vi utvikle en digital ressurs. Det sier prosjektleder Hilde Pentzen, som er fagansvarlig i RVTS Øst, sammen med Arabella Nuila.  

Tilgjengelig for alle 

Pentzen forteller at traumebehandling.no er tilgjengelig for alle og vil bli brukt i undervisning ved RVTS Øst.

– Vi får også tilbakemeldinger fra fagpersoner om at den tas i bruk i opplæring og veiledning, for eksempel sammen med nyansatte. Det er vi glade for å høre, sier Pentzen.

Nettressursen traumebehandling.no er delt inn i tre hoveddeler: forstå, oppdage og behandle. Dermed får man raskt en god oversikt.