Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Pandemier rammer alle, men ulikt.

Pandemier rammer alle, men ulikt.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hvordan påvirker en pandemi befolkning og tjenester?

En pandemi krever bred psykososial oppfølging av deler av befolkningen, og kan gi press på tjenestene og ansatte. Hensynet til smittevern påvirker tilbudene til sårbare grupper, samtidig som støtte er desto viktigere i en usikker tid.

Befolkningen som helhet får økt risiko for stressrelaterte plager under en pandemi, for eksempel angst og depresjon. Mange er redde for at de selv eller deres nærmeste skal bli smittet, syke, miste jobben, få dårligere økonomi, eller bli isolerte og ensomme. Sårbare grupper rammes spesielt hardt: familier hvor det foregår vold, asylsøkere, flyktninger, psykisk syke og mennesker med alvorlig og/eller kronisk fysisk sykdom.

 

Mennesker som befinner seg på utsiden av samfunnet vil også kunne være særlig utsatt, for eksempel dem med midlertidig opphold eller nyetablerte med lite lokalt nettverk. Det kommer rapporter om økt partnervold som konsekvens av koronakrisen og påfølgende smitteverntiltak. Hvordan kan man støtte befolkningen på avstand?

 

Her finner du artikler om hvordan hjelpeapparatet kan gi psykologisk førstehjelp under en pandemi, hvordan de kan ivareta seg selv og mer informasjon om og tiltak for sårbare grupper.