Hopp til hovedinnholdet

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Pandemier rammer alle, men ulikt.

Pandemier rammer alle, men ulikt.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hvordan påvirker en pandemi befolkning og tjenester?

Pandemien krever bred psykososial oppfølging av deler av befolkningen, og gir press på tjenester og helsevesenet. Belastningen over tid på helsepersonell og ansatte er stor. Hensynet til smittevern har ført til nedstengninger i samfunnet, og påvirker tilbudene til sårbare grupper i alle aldre.

Befolkningen som helhet har fått økt risiko for stressrelaterte plager under den langvarige pandemien. De aller fleste nordmenn opplever pandemien på kroppen, blant annet gjennom nedstengninger i samfunnet, smitte, karantene og isolasjon. Noen har opplevd smitte som har gitt alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og i noen tilfeller død.

 

Enkelte er ekstra redde for smitte, sykdom, vaksinebivirkninger. Andre har mistet jobben, fått dårligere økonomi, eller følt seg isolerte og ensomme.

 

Sårbare grupper rammes spesielt hardt: familier hvor det foregår vold, asylsøkere, flyktninger, psykisk syke og mennesker med alvorlig og/eller kronisk fysisk sykdom. Mennesker som befinner seg på utsiden av samfunnet vil også kunne være særlig utsatt, for eksempel dem med midlertidig opphold eller nyetablerte med lite lokalt nettverk.

 

Det har kommet rapporter om økt vold i nære relasjoner som konsekvens av koronakrisen og påfølgende smitteverntiltak. Hvordan kan man støtte befolkningen på avstand og med restriksjoner som varierer, men varer?

 

Her finner du artikler om hvordan hjelpeapparatet kan gi psykologisk førstehjelp under en pandemi, hvordan de kan ivareta seg selv og mer informasjon om og tiltak for sårbare grupper.