Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Om Psykososial beredskap

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet. Registrer deg for å få mulighet til direkte kontakt med RVTS Øst. Henvendelser fra andre regioner enn helseregion øst blir videreformidlet til riktig RVTS.

Aktuelle temaerFoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Pandemi

Hvordan påvirker en pandemi befolkning og tjenester?

En pandemi krever bred psykososial oppfølging av deler av befolkningen, og kan gi press på tjenestene og ansatte. Hensynet til smittevern påvirker tilbudene til sårbare grupper, samtidig som støtte er desto viktigere i en usikker tid.

Les mer
Ivaretakelse av personell
Kriseledelse

Slik kan du ivareta personell og kolleger i krisesituasjoner

Arbeid med kriserammede er krevende og forutsetter at innsatspersonellet blir godt ivaretatt. Trygghet i arbeidsmiljøet, kollegial støtte, hvile og restitusjon er nødvendig.

Les mer

For deg som hjelper

Du arbeider gjerne i et kriseteam, på sykehus, som innsatspersonell, på en skole eller i en barnehage. Du har en konkret utfordring med å bistå og ivareta noen som er involvert eller pårørende i en krisesituasjon. Her har vi samlet temaer som er relevante for deg.

Ressurser for hjelpere

For deg som leder

Du arbeider som leder, enten i et kriseteam, på sykehus eller annen institusjon. Du har lederansvar under en krise og trenger kompetanse for å lede, organisere og ivareta dine medarbeidere. Her har vi samlet temaer som er relevante for deg.

Ressurser for ledere

Aktuelle artikler

_DSF6682

Barn i risiko under en pandemi

Les mer
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpixFoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ivaretakelse av hjelpere under en pandemi

Les mer
Selvmordsforebygging

Selvmordsforebygging under en pandemi

Les mer
HERO plan for psykososial oppfølging

Plan for psykososial oppfølging

Les mer
_DSF9115

Fra normalreaksjoner til symptomer

Les mer
_DSF8750

Hjernen og kroppen under opplevd fare

Les mer
Har du behov for konkret bistand du ikke finner her?

Dersom din tjeneste har behov for råd og veiledning, kan du ta kontakt med ditt regionale RVTS.

 

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset finner du hos fhi.no og helsenorge.no. Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.