Hopp til hovedinnholdet

KRISE-TV – lær mer om kriser av ekspertene!

image00005

Vi lanserer nå en helt ny «TV-kanal» på psykososialberedskap.no, KRISE-TV! Lær om spennende temaer knyttet til kriser, katastrofer og psykososial beredskap av fagpersoner. De deler tips, kunnskap og erfaringskompetanse med deg, slik at du blir bedre på krisehåndtering.

RVTS tror på å lære og inspireres av folk på film. Derfor har vi startet en egen «kanal» med filmer om krise, KRISE-TV! Psykososialberedskap.no skal tilby god, konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige over hele landet.

Målet med kanalen er å informere, opplyse og inspirere – og vi tar gjerne imot innspill fra seerne. På KRISE-TV kan du ta kontakt via chat-ikonet nederst i høyre hjørne.

Episode 1: Krisekommunikasjon under en pandemi

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er kjent og hedret som en av landets beste på krisekommunikasjon. Nakstad ble rikskjendis under koronapandemien, blant annet fordi han kommuniserte klart og tillitvekkende til hele Norge. I intervjuet gir Nakstad spesifikke, nyttige tips om hvordan man best mulig kommuniserer under en krise, i en samtale med spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik fra RVTS Øst. Se intervjuet nå!

Episode 2: Krisekommunikasjon – Statsministerens kontor

Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse har en sentral oppgave i håndteringen av krisekommunikasjonen fra politisk hold når det gjelder krigen i Ukraina, pandemien og store politiske saker. Hun har lang erfaring fra både kommunikasjon og nyhetsjournalistikken. Se intervjuet nå!

Episode 3: Oppfølging etter terrorangrepene 22 juli – et brukerperspektiv

Lisbeth Røyneland leder Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Støttegruppen spiller en viktig rolle for de som ble rammet etter bombingen av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya, og er både en vaktbikkje overfor myndighetene og en støttegruppe som skal sørge for at de berørte får best mulig hjelp i etterkant. I dette intervjuet forteller Røyneland nærmere om hvordan de opplever oppfølgingen sett fra et brukerperspektiv. I samtale med spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik fra RVTS Øst. Se intervjuet nå!

Episode 4.1: Storøvelse, scenario og etablering av evakuert- og pårørendesenter

Du får en introduksjon til storøvelsen Kreps med mange aktører, i regi av Equinor. Scenariet var dårlig vær, en tidlig november morgen, og en helikopterstyrt med 21 personer om bord nær Heimdal-plattformen, på grunn av lynnedslag. Det løstes ut en flåte, der noen klarte å komme seg over fra helikopteret, før det sank. Det var 7 savnede. Helikopteret hadde forårsaket skade på et gassrør på plattformen, og en gasslekkasje medførte at alle 71 som oppholdt seg der, måtte evakueres. Det etableres evakuerte- og pårørendesenter nær Flesland. Heimdal er et gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, med en avstand til Bergen på 185 km og en flytid på ca 45 minutter. Se intervjuet nå!

Episode 4.2: En panelsamtale mellom RVTS og Bergen kommune om erfaringer som deltakere på øvelsen

Her har vi fokus på etablering og drift av evakuerte og pårørende senter (EPS) på et hotell nær Flesland flyplass. Se intervjuet nå!

Episode 5: Krisekommunikasjon under en naturkatastrofe

Over 1.600 personer ble evakuert i forbindelse med Gjerdrum-katastrofen 30. desember 2020. Leirskredet tok med seg ni bolighus med over 30 leiligheter. 10 personer, deriblant en gravid kvinne, mistet livet. Sentralt i kriseledelsen var ordfører Anders Østensen, som ga løpende informasjon om katastrofen og krisehåndteringen i mediene. Se intervjuet nå!

Episode 6: Krisepsykologiens historie og utvikling

Lær mer om krisepsykologiens historie! Møt Lars Weisæth som er psykiater og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han er en nestor innen krisepsykologi og en internasjonalt kjent forsker innen stressforskning relatert til kriser, katastrofer og krig. I dette intervjuet snakker Weisæth med psykologspesialist Lars Lyster i RVTS Øst om krisepsykologiens historie og deler erfaringer fra over 30 års arbeid med katastrofer.  Se intervjuet nå!

Episode 7: Intervju om psykososial beredskap med Bent Høie, Statsforvalter i Rogaland

Intervjuet fokuserer på samarbeid mellom kommunene og andre instanser om beredskap generelt sett. Se intervjuet nå!

Episode 8: Hva er god hjelp til kriserammede?

I denne episoden møter vi psykologspesialist og forskningsleder Harald Bækkelund ved NKVTS – som forteller om det nye forskningsprosjektet «EASE». Se intervjuet nå!

Nye episoder kommer fortløpende

Meld deg på nyhetsbrevet for å få oppdatering!

Registrer bruker for å få tilgang

For å kunne se episodene i KRISE-TV, må du registrere en bruker eller være innlogget. Dette er enkelt og gratis, og nye innslag og oppdateringer fra nettstedet får du via vårt nyhetsbrev eller RVTS sine sosiale medier.