Hopp til hovedinnholdet

Støtte til familier og venner over tid

Støtte til familier og venner over tid

Familiemedlemmer kan være på forskjellige steder i bearbeidingen av hendelsen og ha ulike behov. Foreldre kan trenge tid og rom for å bearbeide egne følelser og kunne hjelpe barn å håndtere sine. Voksne som skal støtte rammede barn og unge, trenger kunnskap om normale krisereaksjoner og mulighet til å roe seg selv, slik at de kan være til stede for barna.

Det kan være utfordrende for foreldre å følge opp barnas behov når de selv er i krise. Tilby derfor avlastning. Familien kan ha behov for familiesamtaler og/eller individuelle samtaler. De første samtalene kan handle om selve hendelsen, informasjon om vanlige reaksjoner etter kriser, og hjelp til å organisere praktiske gjøremål.

Når rammede har tatt innover seg konsekvensene av hendelsen, kan de ha behov for bearbeiding av følelser som sinne, engstelse, tristhet og skyldfølelse. Dette kan være aktuelle samtaletema både for foreldre og søsken.

Sorg hos venner

Sorg hos venner har vært lite studert og heller ikke blitt tilstrekkelig prioritert i oppfølgings­arbeid. Senter for Krisepsykologi har dybdeintervjuet unge som mistet en nær venn i terror­angrepet på Utøya (Johnsen, 2016). Vennene fortalte at de følte seg utenfor sirkelen av etterlatte. Deres sorg har vært oversett, og mange har derfor ikke fått den oppfølgingen de trenger.

Studien viser at 68 % av nære venner trengte oppfølging fra det offentlige etter hendelsen, men at bare halvparten fikk hjelp. Mange venner følte de ikke ble anerkjent som etterlatte, og at de selv måtte oppsøke hjelp. Av de som fikk tilbud om hjelp, var det det flere som følte at sorgen deres ikke ble forstått og tatt seriøst.

Råd

Fortell nettverket at familien er i krise. Det gjør det lettere for dem å forstå hva som skjer i familien, og gjør det lettere å bidra med ekstra støtte og hjelp, som for eksempel:

  • henting i barnehage
  • kjøring til trening
  • innkjøp av mat

Familiestøtte

Familien trenger støtte for å kunne bearbeide hendelsen og håndtere at familiemedlemmene har ulike sorgprosesser.