Kriseteam – todagers grunnkurs

19. oktober 2021

09:00 - 15:00

Gullhaugveien 1-3 0484, Oslo

Todagers grunnkurs for medlemmer i kriseteam og deres nærmeste samarbeidspartnere. Grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på læringsportalen psykososialberedskap.no . Praktiske øvelser, caser og bruk av realistiske filmer inngår som del av undervisningen. Kriseteam spiller en viktig rolle for å håndtere kriser og katastrofer lokalt i kommunene. Dette to dagers grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på den nyutviklede og oppdaterte kriseportalen psykososialberedskap.no . Denne nettportalen åpner for dialog mellom brukerne og RVTS Øst, og mellom fagpersoner. Det er mulig å registrere seg som hjelper eller leder, og kunne få direkte kontakt og rådgivning med spesialrådgivere hos RVTS Øst.