Psykososial oppfølging ved ulykker og katastrofer

06. april 2022

21:00 - 15:30

RVTS Øst Gullhaugveien 1-3 0484, Oslo

Dagskurset gir kriseteam, innsatspersonell og andre involverte opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer.