Hvorfor registrere deg?

HERO Psykologisk førstehjelp til koronarammede

Gjennom å registrere deg som hjelper vil du regelmessig motta nyhetsbrev om psykososial beredskap fra RVTS Øst. I nyhetsbrevet informerer vi om kurs og konferanser – kurs som arrangeres i regionen og sentralt. Registrerte brukere fra Region Øst vil også ha mulighet for direkte kontakt med spesialrådgivere ved RVTS Øst.

Som leder får du tilgang til de samme funksjonene som en hjelper. I tillegg vil noe av innholdet være relevant for og gjøres tilgjengelig kun for deg som er registrert som leder, for eksempel opplæringsressurser.

På sikt vil du som leder få tilgang til en mer avansert, interaktiv funksjon der vi kan sette opp faglige nettverk for ledere/organisatorer med spesifikke oppgaver og roller. For eksempel kan ledere av psykososiale kriseteam i en region kobles sammen og kommunisere på denne plattformen. I første omgang vil denne funksjonen være tilgjengelig for region Øst, og planlegges klar for bruk fra midten av juni 2020. Gjennom denne løsningen legges det til rette for erfaringsutveksling på tvers i faglige nettverk og direkte til spesialrådgiverne ved RVTS Øst.

Trykk her for å registrere deg som hjelper/leder.