Hopp til hovedinnholdet

Stressmestring under pandemien

_DSF1111

Stress er ofte positivt og kan skjerpe sanser og øke produktivitet. Ukontrollerbart og økt stress over tid kan derimot gi uheldige psykiske og fysiske konsekvenser.

I møte med fare vil mennesker automatisk mobilisere seg for å håndtere situasjonen best mulig. Vi er evolusjonsmessig utrustet til å møte farer med reaksjoner som «fight», «flight» eller «freeze», men i mindre grad rigget til å håndtere kriser med lang varighet. Et virus er en usynlig fare der trusselsituasjonen og tidshorisonten er uklar. Dette er noen av faktorene som kan gjøre en pandemi spesielt krevende og stressende.

Stress kan gi ulike reaksjoner:

  • Fysisk: rask og grunn pust, muskelspenninger, økt hjertefrekvens, svimmelhet, hodepine
  • Tanker: negative tanker, dårlig problemløsning og hukommelse, katastrofetenkning
  • Følelser: frykt, bekymring, engstelse, sinne, nedstemthet og skyldfølelse
  • Atferd: søvnproblemer, dårlig matlyst, rusbruk, irritabilitet og sosial tilbaketrekning

Vi kan øke vår motstandsdyktighet i møte med stress og lære teknikker som hindrer stressrelaterte plager og utbrenthet. Vår robusthet avhenger av mange faktorer, som trening, personlighet og individuelle livserfaringer.

Hvis situasjonen krever mye aktivitet og stressaktivering over tid, er søvn, egenomsorg, sosial interaksjon og mosjon helt sentrale ingredienser for å lykkes i oppdraget. Aktiv handling øker vår opplevelse av kontroll. De som bidrar aktivt, klarer seg bedre på sikt enn passive tilskuere.

Stressmestring er mulig

Selv om et virus er en usynlig fare, kan atferd som å begrense fysisk kontakt, hygienetiltak og bruk av beskyttelsesutstyr redusere faren for å bli smittet. Visualisering av mulige scenarier og handlingsalternativer, kollegialt samhold, kollegastøtte, kunnskap om stressreaksjoner og mestringsstrategier kan bidra til økt mestring.

Stopp og kjenn etter! Det er noen ganger lettere å registrere endringer hos andre – gi tilbakemelding til kollegaer. Lær deg mestringsteknikker for søvn, muskelspenninger, sinnemestring, tilstedeværelse og positiv og realistisk tenkning.

Film om «stressbarometeret» og behovet for lading:

Last ned stressmestringsappen SMART for Android eller iOS og lær teknikker som kan brukes før, under og etter krevende oppdrag. Du kan også lese mer om appen og se animasjonsfilmer om stress.