Hopp til hovedinnholdet

Alvorlige hendelser i utlandet

_s6a4158

Etter en ulykke eller katastrofe i utlandet vil rammede ofte fortest mulig hjem. Det kan imidlertid oppleves tungt å være langt borte fra hendelsen og andre rammede, i et lokalsamfunn som ikke er direkte berørt. Inntil hjemreisen er praktisk mulig, er det vanlig at nær familie i Norge reiser til den rammede for å gi omsorg og trygghet.

De lokale myndigheter har ansvar for redningsarbeid ved ulykker og katastrofer i utlandet. Norske myndigheter har ingen juridisk innflytelse i andre lands anliggende, men kan bistå med konsulære saker og i kontakt med landets myndigheter.

Utenriksdepartementet (UD), ambassade og konsulat kan bistå nordmenn i utlandet i konsulære saker. Dette kan være passutstedelser, reiseråd, veiledning og hjelp i forbindelse med for eksempel akutt sykdom, ulykke, dødsfall, arrestasjoner, barnebortføringer, tvangsekteskap og bekymringsmeldinger. Ambassade og konsulat kan være et bindeledd til offentlige nødetater og andre lokale myndighetspersoner i landet.

Personer i utlandet med alvorlig psykisk lidelse kan trenge bistand for å få nødvendig behandling, og retur til Norge. Fylkesmannen behandler meldinger om behov for hjemsendelse ved alvorlig psykisk lidelse. Helseforetaket planlegger reisen og bestiller flybilletter etter avtale med Fylkesmannen.

Støttespillere

Det finnes flere støttespillere for nordmenn i utlandet:

Utenriksdepartementets operative senter (UDops)

Utenriksdepartementets døgnåpne operative senter (UDops) er lokalisert i Norge. De viktigste oppgavene er håndtering av nødsamtaler og konsulære saker utenfor åpningstid for ambassader og konsulater. De overvåker det internasjonale situasjonsbildet, slik at utenrikstjenesten raskt kan fange opp og reagere på kriser.

UDops har høy kompetanse og erfaring. De har tett dialog med lokale ambassader og konsulater verden over når kriser inntreffer.  Du kan alltid nå UDops på +4723950000 eller e-post: [email protected]

Utenriksdepartementet har egne sider med reiseråd og om bistand i krisesituasjoner i utlandet.

Foruten å informere familie, pårørende arbeidsgiver eller andre om reiser, oppfordrer Utenriksdepartementet alle norske borgere å vurdere registrering av sin reise på reiseregistrering.no. Registreringen er elektronisk og betinger at man har tilgang til en e-postadresse eller et mobiltelefonnummer.

Sjømannskirken

Sjømannskirken har erfaring med og kompetanse i oppfølging når kriser rammer i utlandet eller på norsk kontinentalsokkel. De har samarbeidsavtale med UD, og beredskapsarbeidet går fra å gi psykososial oppfølgning til enkeltpersoner, til å delta ved større katastrofer som rammer flere nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har døgnåpent beredskapsnummer: +4795119181.

Forsikring

Alle forsikringsselskaper er tilkoblet en 24/7-alarmsentral. Disse har bred erfaring med og kompetanse i å bistå nordmenn i utlandet ved alvorlige hendelser i henhold til skadelidtes forsikringsvilkår.

Andre

Andre viktige støttespillere kan for eksempel være rammedes arbeidsgiver, skole eller turoperatør. Felles for de profesjonelle aktørene er at også disse kan ha en kriseberedskap for deres ansatte, studenter og gjester.