Hopp til hovedinnholdet

Familiestøtte

_DSF8743

En krise påvirker alle i familien. Krisen kan ta så stor plass hos hvert familiemedlem at resten av familien kommer i annen rekke. Økt bekymring og engstelse fører til at vante roller og væremåter snus på hodet. Hele familien trenger derfor støtte.

Etter alvorlige hendelser trenger familien raskt støtte og hjelp til å håndtere og strukturere de første dagene. De rammede har behov for å lage en sammenhengende fortelling om det som har skjedd. Faktainformasjon kommer ofte i bruddstykker og må samles for å få et helhetlig bilde. Hele familiens bearbeiding fremmes ved å gå igjennom det som faktisk har skjedd, og skape en felles forståelse av hendelsen.

  • Hva har skjedd? Hent faktainformasjon fra nødetater og legevakten før du møter familien.
  • Trenger familien hjelp til å gi informasjon?
  • Gi støtte slik at de rammede kan tåle sjokkreaksjoner.
  • Inkluder barna i det som har skjedd.
  • Undersøk om familiens nettverk kan gi støtte og på hvilken måte.
  • Hjelp rammede å strukturere og håndtere det umiddelbare knyttet til hendelsen: Gi informasjon til skole, barnehage, arbeidsplass, og hjelp til med minnestund, lystenning, syning, media, Facebook etc.
  • Bidra til at familien får hverdagen til å fungere.

Ulike reaksjoner

Mennesker reagerer forskjellig på kriser. Gi informasjon om ulike reaksjonsmønstre, slik at familiemedlemmene kan forstå hverandres mestringsmåter. Støtt den enkelte og familien med organisering av hverdagen slik at det blir nok tid til hvile og til å ta innover seg hendelsen. Dette vil gjøre det lettere å forstå og akseptere egne og andres reaksjoner.

Inkluder barna

Inkluder barna i det som har skjedd. Fortell nok til at de forstår og spør om det er noe mer de vil vite. Unngå detaljer de ikke trenger.