Opplevelse av hendelser varierer

_DSF9039

Alle mennesker har egenskaper og erfaringer som både kan medføre sårbarhet og virke beskyttende.  Vår sårbarhet er avhengig av personlighetstype, tidligere erfaringer, nåværende livs- og helsesituasjon – og om vi klarer å mestre vanskelige situasjoner på en god måte. Dette vil kunne påvirke hvor robuste eller motstandsdyktige vi er. Har du taklet en krisesituasjon på en god og konstruktiv måte tidligere, kan du være bedre rustet til å møte en ny krise.

Hendelsen og omstendighetene rundt denne er sentralt. Grad av eksponering for fare og nærhet til en dramatisk hendelse vil variere og påvirker hvor sterke reaksjonene blir. Den rammedes egne handlinger under hendelsen er også viktig. Det kan påvirke positivt å bidra til egen og andres ivaretakelse og trygghet, eller å bruke kroppens fareaktivering på en konstruktiv måte.

Rammede som opplever stor avmakt, hjelpeløshet og handlingslammelse, kan derimot få en tyngre tilhelingsprosess.

Opplevelser etter hendelsen vil også påvirke bearbeidingen, for eksempel juridiske prosesser, medietrykk eller andre ekstrabelastninger.

Relaterte artikler

Krisereaksjoner under og etter en hendelse

Krisereaksjoner under og etter en hendelse

Les mer
Unngåelse

Unngåelse og eksponering

Les mer
_DSF8743

Familiestøtte

Les mer
Hvordan gi psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

Les mer
Kriseteam - leder

Gi hjelp til mange rammede samtidig

Les mer
hero-modell-for-aktiv-oppfolging

Modell for aktiv psykososial oppfølging

Les mer