Hopp til hovedinnholdet

Unngåelse og eksponering

Unngåelse

Unngåelse kan føre til utvikling av psykiske vansker og være med på å opprettholde angst – som er en vanlig reaksjon etter skakende hendelser.

I filmen under snakkes det om frykt og unngåelse i etterkant av terror og krig:

Angst og unngåelse kan også oppstå etter at man har vært utsatt for, eller vitne til, kriser og katastrofer. Utsatte eller hjelpere kan i etterkant begynne å unngå et skadested eller der et selvmord er blitt begått, for å unngå kroppslig ubehag og lammende fryktfølelse.

Hvorfor er det viktig å motvirke unngåelse?

  • Unngåelsesadferd har en tendens til å øke. Flere og flere steder og situasjoner blir unngått. Først konserter, så kino og så kjøpesenter. Til slutt kan det å handle i den lokale butikken bli vanskelig.
  • For å kunne fortsette livet etter hendelsen er det viktig å opprettholde sosial kontakt. Unngåelsesadferd vil kunne hindre dette ved at rammede isolerer seg for å unngå å bli minnet på hendelsen.
  • Mange rammede opplever at det å komme i gang med daglige oppgaver er en viktig del av det å ta hverdagen tilbake. Unngåelsesadferd kan bremse denne prosessen, ved at hverdagsoppgaver blir vanskeliggjort når steder og situasjoner unngås.

Hvordan motvirke unngåelse?

  • Visualiser sammen med rammede stedet eller situasjonen som unngås. Gå gjennom hva som kan bli ubehagelig og strategier for å minske ubehaget. Bruk nedroingsteknikker ved behov.
  • Lag en eksponeringstrapp hvor det første trinnet er det som gir minst engstelse og det siste trinnet er det som er mest ubehagelig. Hvert steg skal være mulig å mestre selv om det kan gi noe ubehag.
  • Rammede skal forberedes og få oppfølging både under og etter eksponeringen. Det kan være et familiemedlem eller en hjelper som følger opp selve eksponeringen.
  • Forberedelse og evaluering skal gjøres av en profesjonell.
  • Motiver til eksponering både ved god forberedelse i forkant og ved belønning etter.