Hopp til hovedinnholdet

Kriseberedskap i en urolig tid

Aktiv oppfølging 3 uker

Aldri har krise- og helseberedskap vært mer aktuelt i Norge etter krigen enn akkurat nå, i vår urolige tid. Europa er preget av krigen i Ukraina, energikrise, klimakrise og en ikke avsluttet pandemi. Derfor vil kunnskap om beredskap, øvelser og gode beredskapsplaner være viktig å ha på dagsorden i norske kommuner og samfunnet for øvrig.

Kontaktperson:

Svein Arthur Kallevik

[email protected]

«Har vi et totalforsvar som er egnet til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer?»

Det var temaet på Nasjonal helseberedskapskonferanse 2022, i regi av Helsedirektoratet.

I sitt åpningsforedrag betegnet assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vår tid som «de samtidige krisers tiår». Han trakk frem delt situasjonsforståelse som viktig for å sette mål for krisehåndteringen. Nakstad mener det er viktig å være godt forberedt på den vanligste krisene i helsevesenet, for å kunne håndtere de store, globale og nasjonale krisene.

Å bygge tillit i samfunnet rundt håndteringen av kriser er svært viktig.

– Da må man være åpen om usikkerhet, beslutningsgrunnlag, vurderinger og ulike syn, sa prosjektleder for helseberedskapsmeldingen, Tone Wroldsen. Hun mener tydelig og målrettet krisekommunikasjon er viktig for å underbygge tillit og at man må forholde seg til falsk informasjon og desinformasjon i en krise.

Harald Sunde, tidligere forsvarssjef og nå leder av Totalberedskapskommisjonen, sa tydelig at den norske beredskapen er altfor dårlig og svak.

– Vi må styrke grunnmuren der krisen treffer, og det er i kommunene, sa Sunde, som også trakk frem de frivilliges viktige rolle.

– Frivilligheten er vårt arvesølv!

Sunde sa også:

– Vi må ivareta befolkningen vår hvis det bryter ut krig. Det norske, sivile helsevesenet er også helsevesenet for Forsvarets personell og vil ha en rolle med å håndtere sårede, europeiske soldater og andre, dersom NATO trekkes inn i krigen i Ukraina.

Denne forpliktelsen har Norge og alle andre NATO-land, og vil kunne påvirke kapasiteten til det norske helsevesenet under en stor krise.

RVTS-ene tilbyr ulike former for krisekompetanse gjennom undervisning, rådgivning og kursing. Under finner du noen av de aktuelle temaene vi nå ser knyttet til dagens situasjon.