Hopp til hovedinnholdet

Proaktiv psykososial oppfølging under pandemien

_DSF0055

En proaktiv oppfølging av personer med økt sårbarhet kan være med å forebygge langsiktige konsekvenser av koronapandemien.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler en slik proaktiv oppfølging.

– Forskning fra andre kriser har vist at særlig noen grupper av befolkningen kan ha økt risiko for psykiske helseproblemer, og at nye hjelpebehov kan oppstå. Nyere forskning fra koronakrisen har vist samme tendens, heter det i en artikkel fra NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Det er viktig å rette oppmerksomheten mot:

  • personer som, direkte eller indirekte, blir berørt av pandemien
  • personer som har tidligere traumeerfaringer
  • personer som har erfaring med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og deres pårørende

NKVTS gir disse anbefalingene og prinsippene for god og proaktiv kontakt:

  • Etabler rutiner for proaktiv kontakt – ta direkte kontakt med personer med økt sårbarhet, kartlegg behov og tilby relevant oppfølging. Senk terskelen for behandling.
  • Senk terskelen for kontakt med hjelpeapparatet – viktig med god og lett tilgjengelig informasjon på nett om tjenestetilbud/lavterskeltjenester med kontaktinformasjon, tips og råd om selvhjelpsverktøy og andre hjelpetilbud.
  • Styrk oppfølgingen i eksisterende tjenester – mange av tjenestene vil måtte styrkes og tilpasses dagens utfordringer. Start med lavintense tiltak og vurder nye hjelpebehov fortløpende (LEON-prinsippet).
  • Sørg for at personer følges opp over tid – identifiser en til to hjelpepersoner som kan følge opp over tid og sørge for at situasjonsspesifikke tiltak iverksettes. Der det allerede er etablerte behandlingsrelasjoner anbefales det at disse videreføres.