Hopp til hovedinnholdet

Oppfølging etter seks måneder

Oppfølging etter seks måneder

Rammede har nå kanskje opplevd ferier og høytider etter hendelsen. Merkedager kan være vanskelige fordi de vekker minner om tiden før hendelsen. Hjelperen kan i forkant forberede rammede på å møte disse dagene.

Det er situasjonen som er unormal, ikke rammedes følelser og reaksjoner. Likevel er det viktig å erkjenne sterke følelser og jobbe med dem, selv om de både kan være skremmende (fortvilelse, sinne) og skambelagte (lettelse, hat). Mange rammede går nå mer inn i sorgen. De trenger å pendle mellom tapet og det å unne seg gode følelser i hverdagen: «Hva trenger jeg? Hva skal til? Hva kan jeg gjøre?»

Pendling mellom tapet og den nye hverdagen kan gi rammede:

  • styrke gjennom å erfare og tåle egne følelser
  • selvrespekt ved å kjenne gode følelser for seg selv og andre
  • selvforståelse ved å oppdage hva som ligger bak ulike følelser
  • tilfredshet ved å kjenne hvor mye i livet de fortsatt har å glede seg over

Rammede kan oppleve at det er vanskelig å håndtere utålmodighet, irritasjon eller kontrollbehov. Ved å gjøre relativt enkle tilpasninger i hverdagen kan de likevel oppdage at egne reaksjoner endres og livet blir lettere. Dette vil også kunne endre rammedes følelser og bidra til at de klarer å være mer som de ønsker.

Følelser knyttet til hendelsen kan komme mye senere hos noen enn hos andre. Dette er viktig å informere om, slik at rammede ikke føler skyld for manglende reaksjoner. Personlighet og livs­situasjon kan påvirke når reaksjonene kommer. Hvis det er mye som skjer i hverdagen, kan egne følelser bli utsatt.

Ny forståelse

Drøft forrige samtale i forhold til situasjonen her og nå: Hvordan leve med egne følelser, egenskaper og reaksjonsmåter? Rammede kan få ny forståelse av egne følelser, ved å:

  • endre forståelsen av hendelsen
  • prøve nye måter å reagere på
  • møte situasjoner som er utfordrende
  • sørge for å ha overskudd

Tiltak

Hjelperen kan drøfte ulike typer hjelp og avlastning med rammede, slik at de bedre kan ta vare på seg selv og familien. Spør rammede om hva som er viktig for dem, og bruk deres svar til å planlegge videre tiltak og oppfølging.

Stabilisering

Ferdighetstrening og stabilisering av uro og vansker kan være viktig i etterkant av voldsomme hendelser. Hvis reaksjonene ikke går over, eller øker, vil det være behov for å lære teknikker som roer tanker og kropp.

Sorggruppe

Enkelte rammede kan få hjelp i sorggrupper eller gjennom likemannsstøtte. Det kan være styrkende å få bekreftet at situasjonen deres er krevende, og at de stort sett klarer hverdagsutfordringene. De erfarer at de ikke er alene – og at følelsene deres er vanlige i deres situasjon.