Hopp til hovedinnholdet

Kriseteam – todagers digitalt grunnkurs

18.–19. oktober 2023

09:00 - 15:00

Zoom

Kriseteam spiller en viktig rolle for å håndtere kriser og katastrofer lokalt i kommunene. Dette to dagers grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på dette nettstedet. Det er mulig å registrere seg som hjelper eller leder, og kunne få direkte kontakt og rådgivning med spesialrådgivere hos RVTS Øst. Grunnkurset er praktisk rettet og vektlegger dialog og samspill mellom vi som underviser og deltakerne. Praktiske øvelser, erfaringsdeling, caser og film inngår som del av undervisningen. Kurset er søkt godkjent som tellende i profesjonsforeningene og gir deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at deltakerne blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte. - Kurset gjennomføres på Zoom og LearnLab