Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Pandemier rammer alle, men ulikt.

Pandemier rammer alle, men ulikt.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hvordan påvirker en pandemi befolkning og tjenester?

En pandemi krever bred psykososial oppfølging av deler av befolkningen, og kan gi press på tjenestene og ansatte. Hensynet til smittevern påvirker tilbudene til sårbare grupper, samtidig som støtte er desto viktigere i en usikker tid.

Befolkningen som helhet får økt risiko for stressrelaterte plager under en pandemi, for eksempel angst og depresjon. Mange er redde for at de selv eller deres nærmeste skal bli smittet, syke, miste jobben, få dårligere økonomi, eller bli isolerte og ensomme. Sårbare grupper rammes spesielt hardt: familier hvor det foregår vold, asylsøkere, flyktninger, psykisk syke og mennesker med alvorlig og/eller kronisk fysisk sykdom.

 

Mennesker som befinner seg på utsiden av samfunnet vil også kunne være særlig utsatt, for eksempel dem med midlertidig opphold eller nyetablerte med lite lokalt nettverk. Det kommer rapporter om økt partnervold som konsekvens av koronakrisen og påfølgende smitteverntiltak. Hvordan kan man støtte befolkningen på avstand?

 

Her finner du artikler om hvordan hjelpeapparatet kan gi psykologisk førstehjelp under en pandemi, hvordan de kan ivareta seg selv og mer informasjon om og tiltak for sårbare grupper.

Artikler

HERO Psykologisk førstehjelp til koronarammede

Psykologisk førstehjelp til koronarammede

Les mer
Møte koronarammede

Møte koronarammede

Les mer
_DSF6682

Barn i risiko under en pandemi

Les mer
HERO Forebygging av familiekonflikt under en pandemi

Forebygging av familiekonflikt under en pandemi

Les mer
_DSF1111

Stressmestring under en pandemi

Les mer
HERO Asylsøkere og flyktninger

Asylsøkere og flyktninger under en pandemi

Les mer
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixFoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sårbare migranter under en pandemi

Les mer
Foto: Lise Åserud / NTB scanpixFoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kontaktliste for sårbare grupper

Les mer