Hopp til hovedinnholdet

Nytt koronabibliotek om psykiske og sosiale forhold

trnava-university-BEEyeib-am8-unsplash

Norges første koronabibliotek med forskning på psykiske og sosiale forhold under pandemien er lansert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Stigende smittetall og gjeninnføring av smittevernsrestriksjoner har økt behovet for forskning om konsekvenser av covid-19-pandemien.

– Når all litteratur om psykiske og sosiale konsekvenser av koronapandemien er samlet på ett sted, blir det lettere å orientere seg og fatte gode beslutninger, sier prosjektleder for Koronabiblioteket, Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS.

Biblioteket er en søkbar database med over 600 referanser til publikasjoner.

Hovedfokuset i biblioteket er pandemiens konsekvenser for sårbare grupper. Forskningen er delt inn etter hovedemnene psykisk helse, målgruppe, institusjoner, tillit og støtte, og vold og overgrep.

NKVTS mener biblioteket vil være nyttig for de som beslutter nye tiltak for smittevern.

– Biblioteket kan også være nyttig for den som trenger oppsummert kunnskap for å gi råd og organisere hjelp i en krisesituasjon, sier Grønning Dale.