HERO aktiv oppfølging

Vi trenger andre, også når vi ikke ønsker hjelp.

Vi trenger andre, også når vi ikke ønsker hjelp.

Oppfølging i tiden etter en krise

Aktiv oppfølging etter en krise betyr at de rammede skal tilbys hjelp over tid. Hjelp må tilpasses krisen og den enkeltes behov. Reaksjoner kan være ulike både i styrke og omfang, og kan oppstå på forskjellige tidspunkt.

I den psykososiale oppfølgingen er det viktig med langsiktighet og kontinuitet. Hjelpetiltakene bør bygge på det den enkelte opplever som viktig, og den rammedes familie og venner kan gjerne inkluderes.

 

Man må forsøke å fange opp personer som får kompliserte og langvarige krisereaksjoner. Disse kan trenge spesiell oppfølging og profesjonell behandling.

 

Her gir vi konkrete råd om psykososial oppfølging over tid, som bør strekke seg over ett år etter hendelsen har skjedd.

Artikler

hero-modell-for-aktiv-oppfolging

Modell for aktiv psykososial oppfølging

Les mer
hero-pendling-og-a-fa-det-gradvis-bedre

Pendling og bedring

Les mer
Hvordan gi psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

Les mer
_DSF9115

Fra normalreaksjoner til symptomer

Les mer
_DSF9946 (3)

Voksne og traumer

Les mer
_DSF9661

Senvirkninger etter enkeltstående traumer

Les mer
Støtte til familier og venner over tid

Støtte til familier og venner over tid

Les mer