Hvordan gi psykologisk førstehjelp

En god leder trenger ressurser, erfaring og et kompetent team.

En god leder trenger ressurser, erfaring og et kompetent team.

Ressurser for ledere

Du arbeider som leder, enten i et kriseteam, på sykehus eller annen institusjon. Du har lederansvar under en krise og trenger kompetanse for å lede, organisere og ivareta dine medarbeidere. Her har vi samlet temaer som er relevante for deg.

kriseovelse-640x375
Kriseledelse

Beredskap før en krise inntreffer

Kriseberedskap handler om å være forberedt før en krise, så man kan verne om liv og helse i en krisesituasjon. Beredskapsplaner skal sikre at befolkningen tilbys nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester ved krise og katastrofer i fredstid og krig.

Les mer
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixFoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Kriseledelse

Kriseøvelser må være troverdige

Hvordan gjennomføre en troverdig og stressende kriseøvelse, så ansatte får øvd på hva de skal gjøre? Kriseøvelser bør ligne på rollespill.

Les mer
Hero ledelse og organisering
Kriseledelse

God ledelse og organisering kan redde liv

Ledelse under en krise handler om å ta beslutninger under tidspress, ofte på usikkert grunnlag og med konsekvenser for liv og helse. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Les mer
Ivaretakelse av personell
Kriseledelse

Slik kan du ivareta personell og kolleger i krisesituasjoner

Arbeid med kriserammede er krevende og forutsetter at innsatspersonellet blir godt ivaretatt. Trygghet i arbeidsmiljøet, kollegial støtte, hvile og restitusjon er nødvendig.

Les mer
Foto: Torbjørn Tandberg / NTB scanpixFoto: Torbjørn Tandberg / NTB scanpix
Pandemi

Økt yrkesstress for helsepersonell under en pandemi

Personer som yter kritisk helsehjelp og andre helsetjenester vil være sårbare for økt yrkesstress under en pandemi. Dette på grunn av primære og sekundære konsekvenser – og konflikter de kan oppleve når de sjonglerer ansvar for arbeid og familie.

Les mer
Aktiv oppfølging 3 uker

Ressurser og undervisningsmateriell

Her har vi samlet ulike ressurser og undervisningsmateriell. Disse vil være særlig relevant for personell som har ansvar for å lede og organisere den psykososiale ivaretakelsen under kriser. Opplæringsressursene kan brukes til egen fordypning og i undervisning.

Les mer