Krisereaksjoner barn

I en krise trenger du trygghet og kompetanse.

I en krise trenger du trygghet og kompetanse.

Ressurser for hjelpere

Du arbeider gjerne i et kriseteam, på sykehus, eller på en skole eller barnehage. Du har en konkret utfordring med å bistå og ivareta noen som er involvert eller pårørende i en krisesituasjon. Her har vi samlet temaer som er relevante for deg.

HERO Krisereaksjoner
Krisestøtte

Hvordan støtte mennesker i krise?

Krisereaksjoner er normale, psykiske reaksjoner på unormale hendelser. Det er mye god støtte i å gi informasjon og omsorg i en tidlig fase etter en krise.

Les mer
HERO aktiv oppfølging
Krisestøtte

Oppfølging i tiden etter en krise

Aktiv oppfølging etter en krise betyr at de rammede skal tilbys hjelp over tid. Hjelp må tilpasses krisen og den enkeltes behov. Reaksjoner kan være ulike både i styrke og omfang, og kan oppstå på forskjellige tidspunkt.

Les mer
HERO Barn og unge_tema
Barn og unge

Hvordan reagerer barn og unge på kriser og katastrofer?

I en krise kan barn og unge være både robuste og sårbare. Barn har stor motstandskraft når de blir beroliget av trygge og tilgjengelige voksne.

Les mer
HERO Selvmordsforebygging_tema
Selvmordsforebygging

Tilhørighet forebygger selvmord

Krisetider gir mer risiko for selvskading og selvmordstanker, og de som strever psykisk kan bli mer engstelige og isolerte. Et medmenneske kan gjøre stor forskjell ved å lytte til bekymringer, men også ved å skape håp om endring.

Les mer
HERO stressmestring
Stressmestring

Å mestre stress kan øves opp

Stress er uunngåelig, og under visse betingelser er stress gunstig og hjelper oss å skjerpe sansene og bedre prestasjonen. I tilfellene man opplever at stressnivået blir for høyt, kan det være en fordel å innarbeide metoder for å mestre situasjonen og redusere stressbelastningen.

Les mer


Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Pandemi

Hvordan påvirker en pandemi befolkning og tjenester?

En pandemi krever bred psykososial oppfølging av deler av befolkningen, og kan gi press på tjenestene og ansatte. Hensynet til smittevern påvirker tilbudene til sårbare grupper, samtidig som støtte er desto viktigere i en usikker tid.

Les mer