Hopp til hovedinnholdet
Foto: Torbjørn Tandberg / NTB scanpix

Helsepersonell trenger å bli tatt vare på.

Helsepersonell trenger å bli tatt vare på.

Foto: Torbjørn Tandberg / NTB scanpix

Økt yrkesstress for helsepersonell under en pandemi

Personer som yter kritisk helsehjelp og andre helsetjenester vil være sårbare for økt yrkesstress under en pandemi. Dette på grunn av primære og sekundære konsekvenser – og konflikter de kan oppleve når de sjonglerer ansvar for arbeid og familie.

Stor arbeidsbelastning kombinert med mangel på helsearbeidere og medisinsk utstyr setter enorme krav til de som er på jobb. Noen vil også oppleve å sette egen helse i risiko for å tilfredsstille kravene til omsorg.

 

Skal samfunnet lykkes i å bekjempe en pandemi er man kritisk avhengig av motivasjon, arbeidsvilje og engasjement hos helsepersonellet som står i førstelinjen. For de fleste helsearbeidere vil belastningene under og etter en pandemi være mer ekstreme og avvike i omfang fra påkjenninger i ordinært arbeid.

 

Virksomheten bør ha en plan for psykososial ivaretakelse av sitt personell. Her får du konkrete tips og råd for å ivareta helsepersonell under den unike situasjonen en pandemi er.