Hopp til hovedinnholdet
Hvordan gi psykologisk førstehjelp

Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer

Om Psykososial beredskap

Psykososial beredskap handler om å ha strukturer for å ta vare på folk ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet. Registrer deg gratis for å få tilgang til undervisningsmateriell og mulighet til direkte kontakt med RVTS.

Har du behov for konkret bistand du ikke finner her?

Dersom din tjeneste har behov for råd og veiledning, kan du ta kontakt med ditt regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.