Aktiv oppfølging 3 uker

Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer

Om Psykososial beredskap

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet. Registrer deg for å få mulighet til direkte kontakt med RVTS og tilgang til undervisningsmateriell.

Arrangementer

Har du behov for konkret bistand du ikke finner her?

Dersom din tjeneste har behov for råd og veiledning, kan du ta kontakt med ditt regionale RVTS.

 

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset finner du hos fhi.no og helsenorge.no. Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.