Hopp til hovedinnholdet

-Vi trenger å øve på kriser

Unknown-1

Rundt 400 personer deltok på den store kriseøvelsen «Øvelse Skibladner» i Innlandet 31. mai. Øvelsen er den største som noen gang har vært på Mjøsa.

Kontaktperson:

Svein Arthur Kallevik

Å øve på kriser kan umiddelbart høres ut som en logisk brist. Men, det er nettopp når krisen rammer at vi bør ha trent på hva vi skal gjøre, hvem som skal gjøre hva, og når og hvor man utfører nødvendige tiltak.

Denne gangen var det en krise som rammet mange mennesker, i ulike aldre, med ulike forutsetninger og behov for bistand, og ikke minst – ulykken inntraff på vann.

Evakuering og flere skadde

Øvelsen simulerte en situasjon der dampskipet Skibladner (fra 1856) kolliderte med en fritidsbåt, fikk skrogskader og alle 157 passasjerer måtte evakueres. Blant dem var flere skadet.

-Vi trenger å øve på krisehåndtering og samhandling, hvis vi skal håndtere virkelige kriser på en best mulig måte. Denne øvelsen ga oss mye erfaring og nyttig læring. Det er utrolig flott at så mange deltakere og ulike etater fikk øvd sammen, sier seniorrådgiver Nils Petter Reinholdt i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst.

Samarbeid – en bærebjelke når krisen rammer

I øvelsen deltok en rekke ulike, kommunale kriseteam, Politiet, Brannvesen, Helse, Sykehuset Innlandet, Røde Kors, Sivilforsvaret, Heimevernet, Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Tjøme radio, Redningsselskapet, D/S Skibladner og Statsforvalteren i Innlandet.

RVTS Øst deltok med en rekke fagpersoner og har også vært sentral i planleggingen og gjennomføringen av storøvelsen. Det ble etablert et eget Evakuert- og pårørendesenter på hotellet Scandic Hamar, hvor øvelsen pågikk i mange timer.

-Øvelsen er blitt godt dokumentert med film og bilder. Dette skal brukes i vår undervisning for kriseteam og annet innsatspersonell. Blant annet når vi har kurs om etablering av Evakuerte- og pårørendesenter (EPS), kriseledelse (tre dagers kurs på Utøya) og krisekommunikasjon (nytt kurs under utvikling), sier Nils Petter Reinholdt.

Her kan du lese mer:

Kriseøvelser og øvelsesplanlegging:

Kriseøvelser må være troverdige – Psykososial beredskap

Evakuerte- og pårørendesenter (EPS):

Etablering av evakuerte- og pårørendesenter – Psykososial beredskap

Informasjon på evakuerte- og pårørendesenter (EPS):

Informasjon på et evakuerte- og pårørendesenter – Psykososial beredskap