kriseovelse-640x375

Kriseberedskap bygger på ansvar, nærhet, likhet og samvirke.

Kriseberedskap bygger på ansvar, nærhet, likhet og samvirke.

Beredskap før en krise inntreffer

Kriseberedskap handler om å være forberedt før en krise, så man kan verne om liv og helse i en krisesituasjon. Beredskapsplaner skal sikre at befolkningen tilbys nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester ved krise og katastrofer i fredstid og krig.

Kriseberedskap bygger på den daglige helse- og omsorgstjenesten i tråd med prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Det er kommunen som har ansvar for psykososial oppfølging ved krise, ulykker og katastrofer.

 

Beredskapsplaner må inkludere plan for psykososial ivaretakelse, det vil si hva kriseteamet skal gjøre i en krise- og katastrofesituasjon, selvstendig og som et supplement til ordinære tjenester. Planens rutiner for krisehåndtering skal være klare og gi forutsigbarhet, slik at de kan være et verktøy for tjenestene, samarbeidende enheter og andre berørte parter.

 

Planen bør omtale og klargjøre skillet mellom:

  1. psykososialt kriseteam, som er et fagteam, og
  2. kommunal kriseledelse, som er en overordnet ledergruppe med ansvar for å iverksette den kommunale beredskapsplanen, og
  3. ordinært tjenesteapparat sitt ansvar.

Her kan du lese mer om beredskapsarbeid, psykososial oppfølging, organisering og samarbeid, og kriseteams sammensetning, med mer.

Artikler

dsc04608_22277605306_o

Beredskap og regionalt samarbeid

Les mer
dsc04609_22277604796_o

Etablering av evakuerte- og pårørendesenter

Les mer
dsc04623_22275653136_o

Kriseteamets rolle i EPS

Les mer
_s6a4158

Alvorlige hendelser i utlandet

Les mer
HERO plan for psykososial oppfølging

Plan for psykososial oppfølging

Les mer