Hopp til hovedinnholdet

Om Psykososialberedskap.no

Psykososialberedskap.no er en nettressurs for alle fagpersoner som søker kunnskap om psykososial beredskap og håndtering av ulike alvorlige hendelser, kriser og katastrofer.

Psykososialberedskap.no ble utviklet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst. Psykososialberedskap.no ble først lansert i 2017, og totalt revidert i oppstarten av pandemien i 2020 for at den praktisk skulle brukes av ulike deler av hjelpeapparatet. Nettressursen driftes i fellesskap av de fem RVTS-ene.

Målgruppe og formål

Nasjonal helseberedskapsplan gir en sentral føring på RVTS-enes virke på dette området. Målet er å være med å forebygge og håndtere helsemessige konsekvenser av ulykker, kriser og katastrofer ved å tilby god, konkret informasjon og veiledning.

Målgruppen er kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige over hele landet.

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte. Psykososialberedskap.no er under kontinuerlig utvikling og oppdateres i forbindelse med aktuelle hendelser for at innholdet skal treffe målgruppene best mulig. Her finner du kunnskap i form av artikler, filmer og undervisningsressurser, samt brukervennlige løsninger og mulighet for kontakt med RVTS. Du finner også KRISE-TV, hvor sentrale eksperter på ulike deler av krisefeltet deler sin erfaring og kunnskap på en lettfattelig måte.

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på norsk og internasjonal forskning på feltet, erfaringsbasert kunnskap og aktuelle veiledere. En av grunnpilarene er veilederen for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, Helsedirektoratets «Mestring, samhørighet og håp» – oppdatert etter terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Mye av den sentrale norske forskningen kommer fra NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. RVTS-ene har selv erfaringsbasert kunnskap direkte knyttet til håndtering og veiledning rundt hendelser og kriser som har rammet ulike deler av landet. RVTS-ene har også betydelig erfaringskompetanse knyttet til bidrag med planlegging og gjennomføring av ulike fullskala kriseøvelser.

Kontakt og rådgivning

Vi ønsker å skreddersy både det faglige innholdet og kunne ha dialog med brukerne, og har derfor en egen innlogging for registrerte brukere. Dette gir mulighet til direkte kontakt og rådgivning. Registrer deg som bruker, meld deg på nyhetsbrev og bli oppdatert på nytt innhold!

Blant eksterne bidragsytere til nettsiden er NKVTSVIVATLEVEForsvarets sanitetOslo universitetssykehus, samt ressurspersoner innen helsetjenesten og kommunale kriseteam.

Redaktør er Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst. For spørsmål om psykososialt arbeid i din region, ta kontakt med ditt regionale RVTS.