Om Psykososialberedskap.no

Psykososialberedskap.no driftes av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst. Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige i helseregion øst.

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte. Psykososialberedskap.no er under kontinuerlig utvikling for å kunne tilby mer kunnskap i form av artikler, filmer og undervisningsressurser, samt brukervennlige løsninger og mulighet for kontakt med RVTS Øst.

Vi ønsker å skreddersy både det faglige innholdet og kunne ha dialog med brukerne, og har derfor en egen innlogging for henholdsvis hjelpere og ledere. Dette gir muligheten til direkte kontakt og rådgivning. Dette gjelder i første omgang kun hjelpere og ledere som jobber i helseregion øst. Registrerte brukere blir oppdatert om nytt innhold månedlig via e-post, dersom de ønsker det.

Blant eksterne bidragsytere til nettsiden er NKVTS, VIVAT, LEVE, Forsvarets sanitet, Oslo universitetssykehus, samt ressurspersoner innen helsetjenesten og kommunale kriseteam.

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt RVTS Øst. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser fra andre regioner enn RVTS Øst blir videreformidlet til riktig regionalt ressurssenter. Vi anbefaler at tjenester som ønsker bistand innen psykososial beredskap, tar direkte kontakt med sitt regionale RVTS: nord-, sør-, vest- og midt-Norge.