Hopp til hovedinnholdet

Om Psykososialberedskap.no

Psykososialberedskap.no ble utviklet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst.
Nettressursen driftes i fellesskap av de fem RVTS-ene. Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige over hele landet.

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte. Psykososialberedskap.no er under kontinuerlig utvikling for å kunne tilby mer kunnskap i form av artikler, filmer og undervisningsressurser, samt brukervennlige løsninger og mulighet for kontakt med RVTS.

Vi ønsker å skreddersy både det faglige innholdet og kunne ha dialog med brukerne, og har derfor en egen innlogging for henholdsvis hjelpere og ledere. Dette gir muligheten til direkte kontakt og rådgivning. Registrer deg som bruker, og bli oppdatert på nytt innhold!

Blant eksterne bidragsytere til nettsiden er NKVTS, VIVAT, LEVE, Forsvarets sanitet, Oslo universitetssykehus, samt ressurspersoner innen helsetjenesten og kommunale kriseteam.

Redaktør er Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst. For spørsmål om psykososialt arbeid i din region, ta kontakt med ditt regionale RVTS.