Hopp til hovedinnholdet
HERO Krisereaksjoner

Vær rolig til stede for kriserammede.

Vær rolig til stede for kriserammede.

Hvordan støtte mennesker i krise?

Krisereaksjoner er normale, psykiske reaksjoner på unormale hendelser. Det er mye god støtte i å gi informasjon og omsorg i en tidlig fase etter en krise.

De fleste akutte stressreaksjoner er normale, og reaksjonene vil vanligvis avta og gradvis forsvinne. Vi reagerer ulikt på kriser og katastrofer ut fra hva vi har med oss i «bagasjen», som type personlighet, hvilke erfaringer vi har og hva slags liv vi lever. Hvordan man reagerer påvirkes også av hvor stor og traumatiserende krisen er, og omstendighetene rundt.

 

I den første tiden vil mye være uavklart. Det viktigste er å gi god psykologisk førstehjelp for å støtte mestring og at de rammede får det bedre. Som hjelper må man også avdekke hvem som kan trenge oppfølging over tid.

 

Her får du tips om vanlige krisereaksjoner i ulike aldre, hva psykologisk førstehjelp er, og hvordan du eller din virksomhet kan støtte både den enkelte, familier og når mange er rammet samtidig.