Hopp til hovedinnholdet

Psykologisk førstehjelp

Hvordan gi psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp handler de to første ukene om omsorg. Vær rolig til stede for de rammede, sørg for trygghet, menneskelig kontakt og nærhet. Det kan være viktig å gi praktisk hjelp for å understøtte mestringen.

Ta imot følelser

Den som skal gi psykologisk førstehjelp må kunne ta imot sterke følelser, også de skambelagte som skyld, aggresjon og lettelse. Det er ofte de skambelagte følelsene og tankene som fører til at bearbeidingen kan bli vanskelig eller stoppe opp.

Gi forutsigbarhet

Planlegg så tidlig som mulig hvem som skal følge opp rammede og pårørende. Det er viktig at de som er i krise har en eller noen få hjelpere å forholde seg til i en krevende situasjon. Dette gir de berørte trygghet og gjør det lettere for hjelperen å følge tilhelingen og koordinere tiltak.

Styrk mestring

Snakk med rammede om hva som er viktigst for dem, og lag en plan sammen for å håndtere dette. Bruk rammedes egne ressurser og nettverk i planleggingen. Legg vekt på å styrke mestring og gi robusthet. Rammede som har reaksjoner de ikke kan mestre ved hjelp av eget nettverk, gode råd og planlagt oppfølging, må settes i kontakt med legevakt eller fastlege for videre hjelp.

Ta på egen oksygenmaske før du hjelper andre!

Rammede reagerer på hvordan hjelperen opptrer – mye kommunikasjon skjer ubevisst og nonverbalt. Hvilke følelser som vekkes i møte med rammede kan variere: omsorg, sympati, tristhet, håpløshet, apati, frustrasjon eller irritabilitet. Hjelperne må ha mulighet til å regulere egne følelser for å kunne fokusere på rammedes behov.

Følelser gir informasjon det er viktig å lytte til, men enkelte ganger blir følelsene så sterke at de overvelder hjelperen. Håpløshet eller frustrasjon kan av og til ta mye plass, noe som kan føre til at rammede føler seg lite ivaretatt eller avvist.

Tips for å regulere sterke følelser før oppdraget:

  • Planlegg og visualiser. Se for deg situasjonen du skal inn i, og hent frem tidligere erfaringer.
  • Innhent informasjon og få oversikt.
  • Fokuser på pusten din, og ro deg ned gjennom rolige inn- og utpust.
  • Positivt selvsnakk: «Dette har jeg gjort mange ganger før», «Sterke følelser er ikke farlige».

Tips for å regulere sterke følelser under oppdraget:

  • Lag oversikt og struktur for deg selv og rammede.
  • Beveg eller reis deg, pust rolig.
  • Aktiver sansene for å holde fokus: Kjenn at beina dine er i kontakt med gulvet, legg merke til detaljer i omgivelsene der du er.
  • Prøv å unngå selvkritikk når du sliter med å få det til. Selvkritikk tar oppmerksomhet bort fra oppgavene.
  • Hvis du blir overveldet av følelser, si: «Unnskyld, jeg ble revet med. Når du sa det ble jeg veldig… Beklager… Kan du fortelle mer..?»
  • Ta pauser. Diskuter med en kollega eller gå og hent drikke eller mat.