Hopp til hovedinnholdet
Ivaretakelse av personell

Hjelpere i en krise trenger også støtte.

Hjelpere i en krise trenger også støtte.

Slik kan du ivareta personell og kolleger i krisesituasjoner

Arbeid med kriserammede er krevende og forutsetter at innsatspersonellet blir godt ivaretatt. Trygghet i arbeidsmiljøet, kollegial støtte, hvile og restitusjon er nødvendig.

Hjelpere i en krisesituasjon arbeider i stor usikkerhet, og akutte situasjoner kan være uforutsigbare og uoversiktlige. I tillegg kan situasjonen innebære voldsomme følelser og inntrykk. Dette forutsetter at personellet har klare og tydelige rammer for arbeidet, er kompetente og samkjørte, men også at det finnes en plan for ivaretakelse av personellet i seg selv.

 

Det kan være en god beskyttelse om hjelperne jobber i par, spesielt i den akutte fasen. Ved spesielt belastende oppgaver må man sikre at medlemmer med mindre erfaring får støtte av dem med mer erfaring. En trygg arbeidsplass, kompetanse og erfaring gjør at de fleste mestrer eventuelle reaksjoner og symptomer på en hensiktsmessig måte – enten alene eller i fellesskap.

 

Her får du konkrete tips og råd for å ivareta hjelperne, og hvordan hjelperne kan ivareta seg selv.