Hopp til hovedinnholdet
HERO Barn og unge_tema

Barn og unge trenger trygghet.

Barn og unge trenger trygghet.

Hvordan reagerer barn og unge på kriser og katastrofer?

I en krise kan barn og unge være både robuste og sårbare. Barn har stor motstandskraft når de blir beroliget av trygge og tilgjengelige voksne.

Barns reaksjoner påvirkes av foreldrenes og omgivelsenes reaksjoner. Det er viktig at barnet eller ungdommen blir ivaretatt av trygge voksne. I likhet med voksne har barn svært god evne til spontant å få det bedre.

 

Uheldige ettervirkninger hos barn og unge kan forebygges ved å gi tidlig faglig assistanse til rammede familier, barnehage og skole. I første fase handler det om å gi gode faglige råd. Støtte og informasjon som gis til barnet må være tilpasset barns språk og evne til å forstå seg selv og andre.

 

Når hele familien rammes av en krise, kan det oppstå utfordringer og gnisninger. Når de voksne som skal gi omsorg og støtte til barnet selv er i krise, kan barns sårbarhet øke. Under kan du lese om hva foreldre kan gjøre, etter egen kapasitet.

 

Råd for god ivaretakelse av barn og unge:

  • Sørg for at barn og unge har foreldre eller andre nære voksne rundt seg. Unngå atskillelse i så stor grad som mulig. Barn som har mistet foreldre, må føres sammen med en trygg og omsorgsfull voksen som kan ivareta dem.
  • Barn og unges trygghet fremmes gjennom daglige rutiner og aktiviteter. Tidlig retur til barnehage og skole bidrar til kontinuitet i deres tilværelse.
  • Barn kan inkluderes i rituelle handlinger (minnesamlinger, begravelser o.l.), men trenger forberedelse og støtte underveis, og mulighet for å samtale og stille spørsmål i etterkant.
  • Barn trenger gode forklaringer på det som skjer, og de trenger informasjon som gjør både egne og andres reaksjoner forståelige.

Fra «Mestring, samhørighet og håp» (2016). Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, Helsedirektoratet.

 

I artiklene under gir vi deg praktiske råd og tips til alderstilpasset oppfølging av krisereaksjoner hos barnet, tilpasninger skole og barnehage kan legge til rette for, og hvordan gi støtte til familie og venner.