Hopp til hovedinnholdet

Kroppslige plager og posttraumatiske stressreaksjoner

Ungdom hodepine

Kroppslige plager etter en traumatisk hendelse kan gi psykiske plager på sikt. Dette bryter med tidligere, internasjonal forskning.

Forskning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at kroppslige plager, som sterk hodepine og smerter i kroppen tidlig i forløpet, gir risiko for at posttraumatiske stressreaksjoner vedvarer over tid.

Tidligere har man trodd at det var motsatt, at posttraumatiske stressreaksjoner gir økt risiko for kroppslige plager. Det finner ikke forskerne i denne studien, skriver NKVTS.

Utøya-studie

Studien er basert på intervjuer med 335 ungdommer som overlevde terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Ungdommene ble intervjuet i tre runder: 4–5 måneder, 24–26 måneder og 32–33 måneder etter terrorangrepet. 

–Det er ikke uvanlig å kjenne betydelige kroppslige plager som hyppig hodepine, magesmerter, muskel- og skjellettsmerter eller utmattelse, i etterkant av traumatiserende hendelser. Dette har blitt sett på som normale reaksjoner og ikke vekket bekymring, selv om smertene kan være så plagsomme at det er vanskelig å gå på skolen, delta i fritidsaktiviteter, være sammen med venner, kose seg og så videre, heter det i en omtale av forskningen.

Det er god grunn til å kartlegge og behandle slike kroppslige plager, og ikke forvente at de går over av seg selv, viser nyere forskning.

Viktige tiltak etter traumatiske hendelser: 

  • Tiltak mot fysiske helseplager for å forhindre at plagene blir kroniske. 
  • Komme tilbake til en så normal hverdag som mulig (skole, jobb o.l.), for å oppleve trygghet og redusere skadeomfang. 
  • Sosial støtte viktig beskyttende faktor mot posttraumatiske stressreaksjoner. 
  • God søvn, sunne måltider og fysisk aktivitet bidrar til å senke stress i kroppen.