Hopp til hovedinnholdet

Kommuner skal hjelpe norske borgere som evakueres fra Gaza

Foto: AP Photo/Leo Correa Foto: AP Photo/Leo Correa

Norske statsborgere som oppholder seg i Gaza, skal evakueres ut av området og hjem til Norge. Helsedirektoratet har bedt statsforvalterne om å oppfordre kommunene til å ha en særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av psykososial beredskap og oppfølging av disse evakuerte norske borgerne, slik at de får en proaktiv oppfølging.

Kontaktperson:

Svein Arthur Kallevik

[email protected]

Regionale ressurssentre – RVTS er gitt et spesielt ansvar for å bistå kommunene med veiledning og kompetanse i psykososial oppfølging og beredskap. Ved behov for bistand kan kommunen kontakte RVTS i sin region.

– Å oppleve krig påvirker den enkelte, både fysisk og psykisk. Det å måtte flykte fra et land og alt det som hverdagen besto av, er både opprivende og belastende. Det å være utsatt for og eller vitne til traumatiske hendelser påvirker alle, både barn og voksne. En traumatisk hendelse er en hendelse eller situasjon som gjør at du føler en trussel mot eget eller andres liv og helse. Mange vil kunne oppleve fysiske og/eller psykiske reaksjoner som påvirker helse eller livskvalitet, skriver Helsedirektoratet i et brev 14. november 2023.

De ønsker at kommunene legger ut tydelig informasjon på sine nettsider om tilbudene som finnes og hvor man kan få psykososial oppfølging.

Proaktiv psykososial oppfølging

– Proaktiv psykososial oppfølging av personer som er direkte berørt av en traumatisk hendelse, er av stor betydning. Slik oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg direkte til den/de rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase. Proaktivitet innebærer videre at det etter en tid tas ny kontakt dersom den rammede umiddelbart etter katastrofen ikke ønsker/ikke er i stand til å ta imot hjelp. Det anbefales at den rammede får en fast, navngitt kontaktperson i kommunen som kan bidra til kontinuitet og helhetlig oppfølging, heter det i brevet.

Helsedirektoratet viser til disse nettressursene:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):

Barn, unge og familier på flukt – NKVTS

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene):

Psykososial beredskap– konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, hjelpepersonell og frivillige.

Hva trenger barn som har opplevd krig? – Psykososial beredskap

Ellers anbefaler vi også nettstedet

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger – nettressurs utviklet av RVTS.