Kriseteam – Todagers digitalt grunnkurs

08.–09. februar 2022

09:00 - 15:30

Zoom

Grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på læringsportalen psykososialberedskap.no. Praktiske øvelser, caser og bruk av realistiske filmer inngår som del av undervisningen. - Kurset gjennomføres på Zoom og LearnLab Kriseteam spiller en viktig rolle for å håndtere kriser og katastrofer lokalt i kommunene. Dette to dagers grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på den nyutviklede og oppdaterte kriseportalen psykososialberedskap.no . Denne nettportalen åpner for dialog mellom brukerne og RVTS Øst, og mellom fagpersoner. Det er mulig å registrere seg som hjelper eller leder, og kunne få direkte kontakt og rådgivning med spesialrådgivere hos RVTS Øst. Grunnkurset er praktisk rettet og vektlegger dialog og samspill mellom vi som underviser og deltakerne. Praktiske øvelser, erfaringsdeling, caser og film inngår som del av undervisningen. Kurset er søkt godkjent som tellende i profesjonsforeningene og gir deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at deltakerne blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.