Nettverkssamling for kriseteamene i nordlige Nordland

23.–24. november 2021

11:00 - 13:00

Scandic Havet, Bodø

RVTS Nord og Statsforvalteren i Nordland inviterer til nettverkssamling for kriseteamene i nordlige Nordland.