Nettverkssamling for kriseteamene i sørlige Nordland

09.–10. november 2021

11:00 - 13:00

Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen

RVTS Nord og Statsforvalteren i Nordland inviterer til nettverkssamling for kriseteamene i sørlige Nordland.