Hopp til hovedinnholdet

Psykososial oppfølging ved ulykker og katastrofer

09. november 2023

09:00 - 15:00

RVTS Øst Gullhaugveien 1-3 0484, Oslo

Dagskurset gir kriseteam, innsatspersonell og andre involverte opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer. Temaer som berøres er: situasjonsforståelse, kriseledelse, informasjon, mentale forberedelser og psykologisk førstehjelp. Interaktivitet med utgangspunkt i konkrete case/problemstillinger vil være en integrert del av opplæringen gjennom bruk av blant annet film. En avgrenset tabletop øvelse og andre øvelser inngår som en del av undervisningsdagen.