Hopp til hovedinnholdet

Helseberedskapskonferansen 2023

Helseberedskkonf_2-1

– Vi må øve, øve, øve for å styrke den psyksososiale beredskapen over hele landet! Det var hovedbuskapet under årets Nasjonale helseberedskapskonferanse i Tromsø.

Kontaktperson:

Svein Arthur Kallevik

[email protected]

Temaet på Helseberedskapskonferansen, arrangert av Helsedirektoratet, var «Psykososial beredskap – en sentral del av det totale beredskapsansvaret». Flere fremhevet også viktigheten av samøving og et godt tverrsektorielt samarbeid i samfunnet – også mellom sivil og militær sektor.

– Psykososial beredskap har en sentral rolle i samfunnets beredskap. Vi skal arbeide for å skape motstandsdyktighet i helsevesenet og i befolkningen. Sikkerhet og beredskap må stadig utvikles. Bare når vi øver, blir vi bedre når det virkelig gjelder, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i HOD, Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog trakk også frem viktigheten av øvelse og de frivilliges innsats for å håndtere kriser på en best mulig måte. Han mener også det er viktig å ivareta hjelperne som kan utsettes for voldsomme og dramatiske inntrykk.

«Samtidige krisers tiår»

-Dette er de samtidige krisers tiår, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han viste til krigen i Ukraina, Midtøsten, klimakriser, atomtrussel, geopolitikk, handels og KI-kappløp og stormaktenes rolle.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under Helseberedskapskonferansen 2023

– Samtidig er det en stor befolkningsøkning i verden som påvirker. Daglig blir det 220.000 flere mennesker på jorden, sa han.

Flere kommuner og fagfolk kunne legge frem gode eksempler på hvordan kriseteam arbeider og løser store og små kriser på ulike felt. Suksesshistoriene handler ofte om erfarent og godt trent personell, godt lokalt samarbeid med ulike aktører og ikke minst godt planverk.

Beredskapsøvelser

Spesialrådgiver Nils Petter Reinholdt fra RVTS Øst gikk gjennom planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser. Han viste til det gode arbeidet som har blitt gjort tverrsektorielt i Innlandet i en årrekke. Reinholdt understreket også viktigheten av godt planverk og realistiske øvelser.

Spesialrådgiver fra RVTS Øst Nils Petter Reinholdt forteller om å jobbe med beredskapsøvelser

Direktør Cecilie Daae i NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har vært medlem i Totalberedskapskommisjonen. Den har lagt frem sin rapport «Nå er det alvor: Rustet for en bedre fremtid».

-Vi må håndtere kriser og katastrofer helhetlig. Vi står overfor grenseløse utfordringer slik som klima, terror, helse, teknologi, sosial ulikhet/utenforskap, sikkerhetspolitikk, økt migrasjon, demografi og bærekraft, sa hun og ønsket en langtidsplan for beredskapsfeltet.