Lederkurs for sykehjem: Trygghet i førstelinjen

Illustratør: Maria Våge TraasdahlIllustratør: Maria Våge Traasdahl

Dette lederkurset er basert på et pilotprosjekt som RVTS Øst har gjennomført med Sykehjemsetaten i Oslo. Basert på gode tilbakemeldinger på prosjektet ønsker vi at flere skal få tilgang til dette materiellet. Ved spørsmål vedrørende kurset, ta kontakt med RVTS i din region.

Kontaktperson:

Du finner en oversikt over de regionale ressurssentrene på: www.rvts.no

Du må være logget inn som hjelper eller leder for å lese denne artikkelen. Alle er velkomne til å registrere bruker på Psykososialberedskap.no