Registrer bruker på Psykososial beredskap

Ved å registrere deg som bruker får du tilgang til flere ressurser. Ledere – i vid forstand – får tilgang til undervisningsmateriell. Dersom du ønsker det, kan du få oppdateringer via e-post. Du kan også ta direkte kontakt med RVTS Øst ved spørsmål eller behov for veiledning. Denne tjenesten er i første omgang kun gjeldende for helseregion øst.

Når du registrerer deg som bruker, dukker det opp et beskjed-ikon nederst i høyre hjørne. Dette kan du benytte for å starte samtalen med oss. Dersom du tilhører en tjeneste utenfor region øst, anbefaler vi å ta kontakt med ditt regionale RVTS for spørsmål eller samarbeid innen psykososial beredskap: i nord-sør-vest- eller midt-Norge. 

Registrering av bruker på psykososialberedskap.no

Din brukerinformasjon

Fornavn mangler
Etternavn mangler
Epostadressen er ikke gyldig
Epostadresser må være like
Passord må inneholde minst én liten bokstav, én stor bokstav og ett tall. Passord må inneholde 8 til 16 tegn.
Passord må være like
Arbeidsgiver er ikke valgt
Arbeidsgivers kommune er ikke valgt
Rolle/stilling er ikke valgt
Når RVTS godkjenner deg som leder, får du tilgang til undervisningsmateriell for ledere.

Nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta nasjonale og regionale e-poster fra psykososialberedskap.no

Jeg er interessert i følgende temaer:

Betingelse og personvern