hero-pendling-og-a-fa-det-gradvis-bedre

Flere tilbud for registrerte brukere.

Flere tilbud for registrerte brukere.

Registrer bruker på Psykososial beredskap

Ved å registrere deg som bruker får du tilgang til flere ressurser. Ledere – i vid forstand – får tilgang til undervisningsmateriell. Dersom du ønsker det, kan du få oppdateringer via e-post. Du kan også ta direkte kontakt med RVTS Øst ved spørsmål eller behov for veiledning. Denne tjenesten er i første omgang kun gjeldende for helseregion øst.

Når du registrerer deg som bruker, dukker det opp et beskjed-ikon nederst i høyre hjørne. Dette kan du benytte for å starte samtalen med oss. Dersom du tilhører en tjeneste utenfor region øst, anbefaler vi å ta kontakt med ditt regionale RVTS for spørsmål eller samarbeid innen psykososial beredskap: i nord-sør-vest- eller midt-Norge. 

Registrering av bruker på psykososialberedskap.no

Din brukerinformasjon

Passord må være minst 8 tegn, og bestå av tall, store og små bokstaver
Du får tilgang til undervisningsmateriell når RVTS Øst godkjenner deg som leder.
Jeg ønsker å motta månedlig nyhetsbrev fra psykososialberedskap.no

Hvilke temaer er du interessert i?