Webinar om den psykososiale oppfølgingen etter Gjerdrum-katastrofen

Oppfølging etter 12 måneder

Her kan du se opptak av webinar om Gjerdrum-katastrofen og krisehåndtering, som ble holdt 18. juni 2021.

Du må være innlogget bruker for å lese denne artikkelen. Alle er velkomne til å registrere bruker på Psykososialberedskap.no