Hopp til hovedinnholdet

Oppfølging etter tre måneder

Oppfølging etter tre måneder

Mange vil oppleve at bedringen går saktere og at det er vanskelig å se fremskritt. Livet kan føles tungt, tomt og uten mening, og dette kan oppleves krevende for de rammede. Hvis hverdagen har blitt svært forandret, vil hjernen trenge tid til å omstille seg til det nye livet.

Vis interesse for hvordan rammede opplever situasjonen her og nå, og ha det som utgangspunkt for samtaler etter hendelsen. Dramatiske opplevelser vil påvirke synet på en selv og andre, og påvirke verdier og eksistensielle spørsmål. Dette kan være overveldende, spesielt tidlig i tilhelingsprosessen. Etter hvert blir det en mer konstruktiv prosess der verdier og meningen med livet blir tatt opp til vurdering. For rammede kan dette være viktige temaer å snakke om.

Negative tanker og følelser

Negative tanker og følelser om en selv, andre og livet er ikke uvanlig. Dette kan føre til at rammede trekker seg tilbake, både sosialt og følelsesmessig. Grunnleggende tillit til hverdagens forutsigbarhet og trygghet forsvinner: «Når dette kunne skje, kan alt skje…»

Typiske negative tanker kan være:

  • Alt eller ingenting – ingen mellomposisjoner («alt er ødelagt/ingenting er forandret.»)
  • «Det er ikke til å unngå, det kommer til å skje igjen.»
  • Katastrofetanker – «dette går aldri bra», tanker om ulykker og død
  • Selvbebreidende tanker – «det er min skyld, jeg er et dårlig menneske.»

Dette er tunge tanker som gjør at det kan være vanskelig å se meningen med livet. Rammede trenger å forstå at tankene er en del av reaksjonene etter hendelsen og at de vil endre seg med tiden. Blir tankene fastlåste, kan det være en risikofaktor for depresjon, som kan hindre bearbeidelse. Det kan være en lang prosess å få tilbake tilliten til livet.

…men også økt bevissthet

Mange opplever en større bevissthet om det som er viktig i eget liv etter voldsomme hendelser. Dette kan gi livet en annen retning og etter hvert en ny mening. Økt bevissthet om egne verdier kan føre til en tydeligere selvforståelse, og dermed en fornyet opplevelse av selvrespekt. Uansett hvordan livet er blitt forandret, er enkelte ting viktigere enn andre. Rammede kan oppleve at de står for noe, at det er noe de vil ha mer av osv. Hjelpere kan gi støtte til denne prosessen, slik at rammede kan bli mer bevisst egne styrker, ressurser og engasjement.

For å støtte rammede kan hjelperen påpeke endringer som har skjedd, små forandringer i hverdagen, eller at ubehagelige reaksjoner avtar. Hjelperen kan også lette tilhelingsprosessen ved å forklare hvorfor denne tar tid. Dette vil gi håp om at noe skjer likevel.

NB! Konsentrasjonsproblemer

Etter en hendelse er evnen til konsentrasjon varierende, og mye tidlig informasjon blir enten ikke oppfattet eller glemt. Oppsummeringer fra tidligere samtaler er derfor viktig, slik at rammede kan danne seg et helhetsbilde av egen prosess.

Videre oppfølging

Primærhelsetjenesten kan fortsette oppfølgingen hvis rammede og hjelperen opplever at tilhelingen går rett vei, hverdagen fungerer og mestringen er tilfredsstillende.

Ved reaksjoner som ikke kan mestres ved hjelp av eget nettverk eller planlagt oppfølging i primærhelsetjenesten, ta kontakt med fastlege for vurdering av videre henvisning

Påminnelser

Hvordan rammede reagerer på påminnelser om hendelsen, er påvirket av hvilke strategier rammede har for å håndtere dem, og hvilke følelser som er knyttet til dem.

Rammede som forstår hvordan tanker, følelser og atferd henger sammen, kan bedre regulere følelser slik at de ikke blir overveldet i møte med påminnelser.